Polityka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Jesionowa 40 sp. z o.o. SKA z siedzibą we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54 kod pocztowy 50-541, adres e-mail: biuro@jesionowa40.pl, tel. 786 866 954.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenie przedsięwzięcia inwestycyjnego prowadzonego na nieruchomości położonej na ul. Jesionowej 50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78 we Wrocławiu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie skierowane przez niniejszy formularz kontaktowy.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych może zostać przez Państwa wycofana w dowolnym momencie pisząc do nas na adres biuro@jesionowa40.pl. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody odnosi skutek od momentu tego zdarzenia. Dopóki nie dowiemy się, że nie chcecie Państwo otrzymywać naszych wiadomości, nasze działania są zgodne z prawem.

Państwa dane będziemy przetwarzać tak długo, jak Państwo się na to zgadzacie. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie Państwa danych z naszych zasobów.

Nie przekazujemy Państwa danych innym odbiorcom, ani w EOG ani w państwie trzecim.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie danych jest dobrowolne.