Polityka

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) wypełniając ten formularz niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Jesionowa 40 Sp. z o.o. SKA (J40) ul. Jesionowa 78/1, 50-504 Wrocław, będącą administratorem moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach związanych z działalnością J40, w tym do celów promocji, marketingu, analiz oraz w celu przedstawienia oferty finansowania zakupu nieruchomości przez doradcę finansowego J40 lub innego, z którym ww. spółka ma podpisane umowy o współpracy. Przekazanie klienta odbywać się będzie w formie elektronicznej i służyć będzie traktowaniu klienta, jako przekazanego przez firmę Jesionowa 40 sp. z o.o. SKA. Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a nadto oświadczam, iż udzielenie niniejszej zgody ma charakter dobrowolny.