Porozmawiajmy przy kawie

Kontakt

Kontakt

Dane kontaktowe naszych specjalistów

Kierownik Biura Sprzedaży

Monika Marszałek

tel. 786 866 954
e-mail: monika.marszalek@jesionowa40.pl

 

Formularz kontaktowy

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) więcej...

Jesionowa 40 Sp. z o.o. SKA
ul. Jesionowa 78/1
50-504 Wrocław

Jesionowa 40 Sp. z o.o. SKA z siedzibą i adresem we Wrocławiu (50-541), ul. Armii Krajowej 54, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000368061, NIP: 8992705267, REGON: 021378021, kapitał zakładowy: 10 050 000,00 zł.